Vastgoedonderhoud certificering

Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn belangrijk binnen onze organisatie. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen voor mens en milieu. Deze werkwijze is geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem en in diverse certificeringen.  Deze gelden voor alle drie de Guis-bedrijven en voor al onze werkzaamheden.

Milieu certificering / FSC 

Het certificaat van FSC (Forest Stewardship Counsel) garandeert dat wij alleen werken met FSC gecertificeerd hout. Dit is hout dat voortkomt uit goed bosbeheer. Volgens FSC is er sprake van goed bosbeheer wanneer natuurbelangen, sociale aspecten en economische belangen met elkaar in balans zijn. Duurzaamheid is belangrijk in deze tijd en Guis wil zijn steentje bijdragen aan een betere leefomgeving voor mens en dier.

Integriteit certificaat / SBIB

Het certificaat van SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid) betekent dat Guis voldoet aan de strenge normen van dit certificaat op het gebied van integriteit. SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB model. De SBIB code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen.  Wij vinden het belangrijk om voor onze medewerkers, klanten en leveranciers een betrouwbare en stabiele partij te zijn voor de lange termijn.

iso-9001 / EBN Certification

Guis Totaalonderhoud heeft haar beleid t.a.v. kwaliteitszorg, veiligheid, gezondheid en milieu duidelijk gedefinieerd. Het geheel van maatregelen, procedures en middelen is vastgelegd en gedocumenteerd in het kwaliteitshandboek (ISO 9001:2008) van Guis Totaalonderhoud. In dit stelsel van regels en procedures is de werkwijze van de gehele organisatie vastgelegd. Dus ook die van onze ondersteunende afdelingen. Hierdoor kunnen onze vakmensen hun werk optimaal uitvoeren bij onze klanten. Jaarlijks wordt de gehele organisatie door EBN certification b.v. gecontroleerd, begeleid en ondersteund, zodat het kwaliteitshandboek actueel blijft. 

ISO 9001

Nieuwe Internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn. 

Veiligheid / VCA*

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om werknemers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. 

Neem vrijblijvend contact met ons op!